BİLİRKİŞİLİK NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMLERİ

- Eğitim süresi  3 (üç) gün  24 (yirmidört) ders saatidir.
- Her bir grup kontenjanı  24 (yirmidört) kişi ile sınırlıdır.
- Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derslerin 1/12 sine devam etmeyenlerin eğitim programı ile ilişiği kesilir.

Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır.

- Eğitim ücreti KDV dahil 700.- TL (yediyüz TL.)  dır.
- 0-3 yıl kıdeme sahip avukatlar ve stajyer avukatlar için eğitim ücreti %40 indirimli,
- 4 yıl ve üzeri kıdeme sahip avukatlar için eğitim ücreti %30 indirimli uygulanır.

Bilgi için Telefon: 0312 292 59 00 Dahili:99254

Duyuru

03.08.2017/30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 30/1.fıkra uyarınca ; Mesleğinde 5 (beş) yıllık kıdemi olanlar bilirkişi olabilirler.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemezler.(Md. 38/4)

-Her bir grup kontenjanı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Genelge No 169'un 1.bölüm 8.fıkrası gereği 24 (yirmidört) kişi ile sınırlıdır.

-Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmeliğin 30/7 fıkrası gereği derslerin 1/12 sine devam etmeyenlerin eğitim programı ile ilişiği kesilir.

Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

- Eğitim ücreti KDV dahil 700.- TL (yediyüz TL.)  dır.
- 0-3 yıl kıdeme sahip avukatlar ve stajyer avukatlar için eğitim ücreti %40 indirimli,
- 4 yıl ve üzeri kıdeme sahip avukatlar için eğitim ücreti %30 indirimli uygulanır.

Saygılarımızla.

Yönetmelik için tıklayınız

Genelge No 169 için tıklayınız

Bilgi İçin Telefon: 0312 218 93 00
Mail: iktisadiisletme@barobirlik.org.tr

Başlayacak Olan Eğitim Grupları
MUŞ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2019/2

MUŞ BAROSU
14.09.2019-22.09.2019
10:00 - 16:00

Kalan Kontenjan: 8


Başvur

Kontenjanı Dolan Eğitim Grupları
Eğitim Bulunamadı
Tamamlanan Eğitim Programları